จี้”องค์กรอิสระ”สร้างผลงานให้สมกับไม่โดน”เซตซีโร่”

“สนช.”โชว์ผลงานรอบปี 60 ภาพรวมพอใจ เผย ปี61เร่งดันกฎหมายปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติก่อนรธน.ครบ 1 ปี จี้ “องค์กรอิสระ”เร่งสร้างผลงานให้สมกับไม่โดน“เซตซีโร่” เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.) คนที่ 1 เปิดเผยว่า ถึงการทำงานของ สนช.ตลอดปี2560 ว่า มีกฎหมายเข้าสู่การพิจารณา จำนวน 334 ฉบับ ผ่านการพิจารณา จำนวน 271ฉบับ

Read more

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

อลังการกับเมืองโบราณเก่าแก่สมัยทวารวดีที่มีลักษณะเป็นรูปไข่ โดยหลักฐานส่วนใหญ่ที่พบในเมืองนี้ มักเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู เช่น เทวาลัย เทวรูป ศิวลึงค์ โดยโบราณสถานสำคัญที่พบนั้น ได้แก่ กลุ่มโบราณสถานกลางเมือง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นหมู่เทวาลัย ฐานก่อด้วยศิลาแลง ด้านบนก่อด้วยอิฐ ด้านหลังมีบ่อน้ำก่อด้วยศิลาแลง โบราณวัตถุที่ขุดพบ

Read more

“ภาวะยักษ์” อาการตัวสูงใหญ่ผิดปกติ

โฆษกกรมการแพทย์ชี้โรค Gigantism หรือภาวะยักษ์ ผู้ป่วยจะมีภาวะสูงใหญ่กว่าคนปกติ เหตุเกิดจากได้รับฮอร์โมนสร้างความเจริญเติบโตมากเกินไป แนะหากพบแพทย์เร็ว ก่อนเกิดโรคเรื้อรัง มักมีอายุได้ยืนยาวเช่นเดียวกับคนทั่วไป นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรค Gigantism เรียกอีกอย่างว่า ภาวะยักษ์ ผู้ป่วยจะมีอาการตัวสูงใหญ่กว่าคนปกติ

Read more