จี้”องค์กรอิสระ”สร้างผลงานให้สมกับไม่โดน”เซตซีโร่”

“สนช.”โชว์ผลงานรอบปี 60 ภาพรวมพอใจ เผย ปี61เร่งดันกฎหมายปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติก่อนรธน.ครบ 1 ปี จี้ “องค์กรอิสระ”เร่งสร้างผลงานให้สมกับไม่โดน“เซตซีโร่” เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.) คนที่ 1 เปิดเผยว่า ถึงการทำงานของ สนช.ตลอดปี2560 ว่า มีกฎหมายเข้าสู่การพิจารณา จำนวน 334 ฉบับ ผ่านการพิจารณา จำนวน 271ฉบับ

ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาจำนวน  263ฉบับ มีผลบังคับใช้ จำนวน 259ฉบับ  ซึ่งในจำนวน 334ฉบับ เป็น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) จำนวน 4 ฉบับ ที่ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว ประกอบด้วยพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
นายสุรชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมี พ.ร.ป.จำนวน 3 ฉบับ ที่ผ่านการพิจารณาจากสนช.และอยู่ใน ขั้นตอนทูลเกล้าฯ คือ พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน และพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ สำหรับพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.)ผ่านการพิจารณาจากสนช.แล้ว โดยขั้นตอนต่อไป ทางประธานสนช. จะส่งร่างที่ผ่านวาระ3 ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และประธานป.ป.ช. ทำความเห็นกลับมาใน10วัน ว่าจะมีประเด็นโต้แย้งอะไรมาหรือไม่ หากไม่มีถือว่าการพิจารณาถึงที่สุด จากนั้นส่งให้นายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ถ้ามีข้อโต้แย้งกลับมาจะต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม3ฝ่าย เพื่อพิจารณาอีกครั้ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews